Ενηλίκων

Ηλικίες 18+ χρονών

Θεματικές ενότητες-Τεχνοτροπίες

 • Θεωρία και εισαγωγή στο χώρο της τέχνης
 • Καλλιτέχνες και εικαστικά ρεύματα
 • Καλλιγραφία
 • Υδατογραφία
 • Ελαιογραφία
 • Ξυλογραφία
 • Χαλκογραφία
 • Χαρακτική
 • Επαγγελματική χαρακτική
 • Μινιατούρες
 • Δίπτυχα-τρίπτυχα
 • Ζωγραφική με κάρβουνο/μολύβι
 • Προσωπογραφία
 • Νεκρή φύση
 • Άκρα/σώματα
 • Τοπία
 • Ζωγραφική με τέμπερα/ακρυλικά/υδρόχρωμα
 • Ζωγραφική σε καμβά,ξύλο,γυαλί,ύφασμα,μουσαμά
 • Τοιχογραφία(graffiti)
 • Παλαίωση επίπλου
 • 3d
 • Σκίτσο-γελοιογραφία-κινούμενα σχεδία
 • Τεχνοτροπίες με φύλλα χρυσού, μέταλλο,γύψο, πηλό
 • Ψηφιδωτό
 • Ψηφιδωτό με πέτρα
 • Διακοσμητικά
 • Χειροτεχνίες/d.i.y
 • Χειροποίητο κόσμημα

Υλικά

Μαρκαδόροι, Ξυλομπογιές, Κηρομπογιές, Τέμπερες, Ακρυλικά, Λάδια, Πινέλα, Πλαστική παλέτα, Μολύβι, Μολύβι σκίτσου, Σβήστρα, Καρβουνάκια, Ψωμάκι, Ξύστρα, Μπλοκ ακουαρέλας, Ξύλινη παλέτα, Καμβάς

Ανάλογα με το εξατομικευμένο πρόγραμμα του κάθε παιδιού ελέγχεται και η λίστα των απαραίτητων για τα μαθήματα υλικών.

Για ειδικά μαθήματα(ψηφιδωτά, χαρακτική κ.α) η λίστα των υλικών προσαρμόζεται κατόπιν συνεννόησης