Εφηβικό

Ηλικίες 13-17 χρονών

Θεματικές ενότητες-Τεχνοτροπίες

 • Θεωρία και εισαγωγή στο χώρο της τέχνης
 • Καλλιτέχνες και εικαστικά ρεύματα
 • Καλλιγραφία
 • Υδατογραφία
 • Ελαιογραφία
 • Ξυλογραφία
 • Χαλκογραφία
 • Χαρακτική
 • Δίπτυχα-τρίπτυχα
 • Ζωγραφική με κάρβουνο/μολύβι
 • Προσωπογραφία
 • Νεκρή φύση
 • Άκρα/σώματα
 • Τοπία
 • Ζωγραφική με τέμπερα/ακρυλικά/υδρόχρωμα
 • Ζωγραφική σε καμβά,ξύλο,γυαλί,ύφασμα,μουσαμά
 • Τοιχογραφία(graffiti)
 • 3d
 • Σκίτσο-γελοιογραφία-κινούμενα σχεδία
 • Τεχνοτροπίες με φύλλα χρυσού, μέταλλο,γύψο, πηλό
 • Ψηφιδωτό
 • Διακοσμητικά
 • Χειροτεχνίες/d.i.y

Υλικά

Μαρκαδόροι, Ξυλομπογιές, Κηρομπογιές, Τέμπερες, Ακρυλικά, Πινέλα, Πλαστική παλέτα, Μολύβι, Σβήστρα, Ξύστρα, Μπλοκ ακουαρέλας, Ξύλινη παλέτα

Ανάλογα με το εξατομικευμένο προγραμμα του κάθε παιδιού ελέγχεται και η λίστα των απαραίτητων για τα μαθήματα υλικών.